Grundsicherung – deine Rechte!

Know your rights!
Conaissez vos droits!

امکانات بنیادین ـ مشکلات، سوالات، حقوق
።መሰልካ ኣብ አንዳ ሾሻል።

Deutsch, English, Francais, Farsi, Tigrinya

---

Grundsicherung – deine Rechte!

BIST DU SCHON 15 MONATE IN DEUTSCHLAND?
Dann muss das Grundsicherungsamt dir 416 Euro monatlich zahlen, plus Miete.
Soviel wie auch Deutsche hier bekommen – das ist dein Recht!
(Wenn du noch im Heim wohnst sind es nur etwa 386 Euro.)
Wann bist du nach Deutschland gekommen (Erstregistrierung)? Ist es schon 15 Monate her?

Auch wenn du andere Probleme mit dem Grundsicherungsamt hast, oder eine Kürzung ohne Bescheid:

Spezialisierte Beratung am
Donnerstag, dem 21.6.2018 um 14:30
Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Potsdamer Allee 35, 16227 Eberswalde
(oder geh zu einer anderen Beratungsstelle – siehe unten)

Wenn du am 21.6. Übersetzung brauchst, melde dich bitte vorher an: refugees-welcome ätt so36.net

Bring Papiere und Briefe mit (und denk daran, ALLE Briefe, Papiere, Kontoauszüge von Grundsicherungsamt, BaMF, Ausländerbehörde, Krankenkasse, Bank…aufzubehalten!
NICHT wegschmeissen, vielleicht brauchst du sie irgendwann!)!

---

Grundsicherung – know your rights!

ARE YOU ALREADY 15 MONTHS IN GERMANY?
Then Grundsicherungsamt has to pay 416 Euro per month for you, plus rent of the flat. It‘s as much as German citizens get – this is your right!
(If you are living in a Heim, it‘s only about 386 Euro)
When did you arive to Germany (date of your first registration)? Was it already 15 months ago?

Also if you have other problems with Grundsicherungsamt, or if they cut your money without a letter that explains you why they cut (Bescheid):

Special consultancy (Beratung) on
Thursday, 21st june 2018 at 2:30 pm
Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Potsdamer Allee 35, 16227 Eberswalde
(or go to another consultancy – see addresses below)

If you need translation for the 21st june, please tell us before:
refugees-welcome at so36.net

Bring all papers and letters!
(And please remember to keep ALL letters, papers, statements of account (Kontoauszüge) that you get from Grundsicherungsamt, BAMF, Ausländerbehörde, health insurance (Krankenkasse), bank…!
DONT THROW IT AWAY, you might need it!

---

Grundsicherung – connaissez vos droits!

Vous ètes déjà 15 mois en Allemagne?
Donc, il faut que le Grundsicherungsamt vous paye 416 Euro chaque mois, plus le loyer.
C‘est la meme somme que recoivent les allemands – c‘est votre droit!
(Si vous habitez dans un Heim, c‘est seulement plus ou moins 386 Euro.)
Quand vout étes arrivé en Allemagne (Premier enregistrement)? C‘etait avant 15 mois ou plus?

Aussi, si vous avez des autres problemes avec le Grundsicherungsamt, ou si eux ont reduit l‘argent sans lettre qui explique pourquoi (Bescheid):

Venez a notre consultation spéciàl le
jeudi 21.6.2018 a 14:30
Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Potsdamer Allee 35, 16227 Eberswalde
(ou allez a lieu de consultation – cf. ci-dessous)

Si vous avez besoin du traduction le 21.6. a Eberswalde, contactez-nous:
refugees-welcome at so36.net

S.v.p. venez avec tous les papiers et lettres!
(Et recordez: Il faut garder TOUS les lettres, les papiers, les extraits de compte (Kontoauszüge) du Grundsicherungsamt, BaMF, Ausländerbehörde, sécurité de santé, banque…! PAS a la poubelle! Peut etre, vous allez avoir besoin de ces papiers en autre moment!

---

امکانات بنیادین ـ مشکلات، سوالات، حقوق

آیا از اقامت شما در آلمان ۱۵ ماه می‌گذرد؟

در این صورت اداره امکانات بنیادین میبایست ماهانه مبلغ ۴۱۶ یورو به علاوه اجاره خانه به شما پرداخت کند.

به میزانی که یک آلمانی در اینجا دریافت می‌کند ـ این حق برای شماست!

(اگر شما همچنان در اقامتگاه زندگی می‌کنید این مبلغ ۳۸۶ یورو خواهد بود.)

چه مدتی‌ست که به آلمان آمده‌اید (ثبت اولیه)؟ آیا این مدت به ۱۵ ماه رسیده است؟

همچنین در صورتی که مشکلاتی دیگری با اداره امکانات بنیادین، یا کاهشی در مبالغ دریافتی بدون اطلاع شما دارید:

به مشاوره ویژه ما بیایید، در تاریخ پنجشنبه ۲۰۱۸/۶/۲۱ ساعت ۱۴:۳۰ در

Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Potsdamer Allee 35, 16227 Eberswalde‪‬

(یا به دفاتر مشاوره دیگر مراجعه کنید)‬

آگر در تاریخ ۶/۲۱ مترجم لازم دارید، پیشتر به آدرس ایمیل زیر اطلاع بدهید‬:

refugees‪-‬welcome‪@‬so36‪.‬net

مدارک و نامه‌های خود را همراه بیاورید! (و در نظر داشته باشید، تمامی نامه‌ها، برگه‌ها، مکاتبات از جانب اداره امکانات بنیادین، اداره اتباع خارجه، اداره بیمه، بانک و … را نگهداری کنید! آنها را دور نیاندازید! احتمالا زمانی به آن نیاز پیدا خواهید کرد!)

دفتر مشاوره

---

።መሰልካ ኣብ አንዳ ሾሻል።

ካብ 15 ወርሒ ዝነዉሕ ኣብ ዓዲ ጀርመን ፡ዶ ተቐሚትካ ፡ ከምኡ አንተ ኮይኑ ካብ አንዳ ሾሻል 416 ንወርሒ ኢዩ ዝግበኣካ። ብዘይ ገዛ ክራይ ፡ ማለት ክራይ ገዛ ኣብ ርእሲኡ ኢዩ ዝወሃበካ። ማአረ ጀርመናዉያን እዚ መሰልካ ኢዩ።( ሕቶ ) ገዛ ኣብ ሃይም ተቐማጢ አንተኮንካ 386 ኣቢሉ ኢዩ ዝግበኣካ ። መዓስ ኣብ ጀርመን

ኣቲካ ፡ ( Erstregistrierung ) ካብ 15 ወርሒ ዝነዉሕ ዲዩ፡ ወላ ካልአ ጸገም ምስ አንዳ ሾሻል አንተ ሃልዩካ ፡ንሓሙስ

ዕለት 21, ወርሒ 06 ፡2018 ሰዓት 14፡30 ናብ

Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Potsdamer Allee 35, 16227 Eberswalde

ወይ ናብ ካለኣት Beratungsstelle ማጹ። ፍሉይ ምትሕብባር ብዝዕባ ጉዳይ ሾሻል ክንገብር ኢና ። ኣተርጛሚ ዘድልየኩም አንተኾይኑ ሓቡሩና ኣብዚ ፡ ( Refugees-welcom @so36.net ) ዘለኩም ወረቓቕትን ደብዳበታትን ናይ ሾሻል ይኩን ናይ DAK / AOK. ናይ (Bank Kontoauszug ) ከይተረፈ Bamf, Ausländer ኩሉ ሒዝኩሞ ምጹ።…

---

Consultations/ Consultancies/ Beratungsstellen

Jugendtreff Offene Hütte
Kirchplatz 8
16321 Bernau bei Berlin
Montag 09.30 -13.00 Uhr

Beratungsstelle Asyl und Migration
Haus 4, 1.OG
Eisenbahnstraße 84
16225 Eberswalde
01 52/3271 1 483
asylberatung@kirche-barnim.de
Donnerstag 9.30 -13.00 Uhr

Jugendmigrationsdienst
Havellandstr. 15
16227 Eberswalde
jmd@lobetal.de
03334/279997
0151/23454097


0 Antworten auf „Grundsicherung – deine Rechte!“


  1. Keine Kommentare

Antwort hinterlassen

XHTML: Du kannst diese Tags benutzen: <a href=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>


acht − = fünf